Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg

Stockholms län

Information

715200-1017 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sundbyberg som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg finns i.

Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg har varit registrerat sedan 1951-11-15 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg är och det finns flera verksamheter i Sundbyberg som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg så kan ni göra det på telefon genom 08-63226684 eller genom brev på följande adress:
Källg. 14, 722 11, Västerås

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Löten i Sundbyberg och det är Bidevind, Carl Anders Fredrik som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Filipsson, Anna Maria Regina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Kirchberger, Christine som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Lars Erik som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Blomgren, Frida Sofie som är född 1979 och har titeln Suppleant, Ullerstam, Maria Kristina som är född 1972 och har titeln Suppleant