HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg

Stockholms län

Information

HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg är ett av många verksamheter som finns i Sundbyberg. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1932-07-01.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-830180.

Sundbyberg arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg och det är följande personer, Josefsson, Lars Karl Henrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Anna Kersti Birgitta som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundberg, Andreas Kristoffer som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Tamme, Mattias som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Torneheim, Johan Henrik Knut som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Mocsary, Evelin Ida som är född 1946 och har titeln Suppleant.Severinsson, Sanna Jenny Ulrika som är född 1983 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Makaronen i Sundbyberg är 715200-1025.