Bostadsrättsföreningen Domherren 24

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Domherren 24 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sundbyberg som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Domherren 24 finns. I Sundbyberg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Domherren 24 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Domherren 24 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Domherren 24 så kan ni göra det genom att skicka er post till Fredsg. 22, 172 33, Sundbyberg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Sundbyberg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Domherren 24 har idag 716417-4893 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Domherren 24

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Domherren 24 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Balkeståhl, Curt Niclas Peter som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Bingefors, Per Mårten som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivert, Caroline Maria som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundström, Imma Kim Veronika som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Carl-Henrik Ted som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Hägglund, Sonja Sofia Viktoria som är född 1981 och har titeln Suppleant.