Bostadsrättsföreningen Kanan 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Kanan 3 är ett av många företag som finns i Sundbyberg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Kanan 3 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Kanan 3 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1984-01-16.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Duvgränd 4, 172 36, Sundbyberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Kanan 3 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sundbyberg arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Kanan 3 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Kanan 3. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till före- ningens hus, om marken skall användas som komplement till bo- stadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bo- stadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kanan 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Kanan 3 och det är följande personer, Drossel, Hannes Kristian som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Möhlnhoff, Julia Kristina som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Reppert, Thor Olav som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, Lena Marianne som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsberg, Anna-Carin som är född 1950 och har titeln Suppleant, Rubusch, Anna Christina som är född 1957 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Kanan 3 är 716418-6244.