Bostadsrättsföreningen Väktaren 5

Stockholms län

Information

716419-2721 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Väktaren 5. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Väktaren 5 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sundbyberg som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Väktaren 5 finns i.

Bostadsrättsföreningen Väktaren 5 har varit registrerat sedan 1985-02-18 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Väktaren 5 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Väktaren 5 är och det finns flera verksamheter i Sundbyberg som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Väktaren 5 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Dahlén, Lars Erik Håkan -Gustafsson, Bo Gunnar

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Väktaren 5 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Lodbrinken 4 B, 172 37, Sundbyberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätts- havare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Väktaren 5 och det är Dahlén, Lars Erik Håkan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Bo Gunnar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Isaksson, Magnus Erik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhl, Bo Patrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Södergren, Jens Fredrik som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlén, Anna Malgorzata som är född 1955 och har titeln SuppleantGustafsson, Anna Kari som är född 1957 och har titeln Suppleant, Isaksson, Helena Marianne som är född 1973 och har titeln Suppleant,