Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sundbyberg som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg finns. I Sundbyberg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg så kan ni göra det genom att skicka er post till Elieg. 10, 172 73, Sundbyberg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-58174322.

Sundbyberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg har idag 716422-0969 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

I Bostadsrättsföreningen Skogen i Sundbyberg så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berggren, Nina Naghmeh som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellgren, Lars-Åke Börje som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Magnus Johan Olof som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Per Thomas som är född 1947 och har titeln Suppleant, .