Bostadsrättsföreningen Tule 12

Stockholms län

Information

716422-6842 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Tule 12. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Tule 12 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sundbyberg som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tule 12 finns i.

Bostadsrättsföreningen Tule 12 har varit registrerat sedan 1992-12-07 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Tule 12 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Tule 12 är och det finns flera verksamheter i Sundbyberg som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tule 12 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blyberg, John Olov -Sandin, Annelie Maria Torstensdotter -Valving, Owe Geijer

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tule 12 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Tuleg. 53, 172 72, Sundbyberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler år medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till bostadslägenhet. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Tule 12 och det är Blyberg, John Olov som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Klas Ove Valdemar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Sonja Marianne som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandin, Annelie Maria Torstensdotter som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Valving, Owe Geijer som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammar, Axel Gustavo Ernesto som är född 1967 och har titeln SuppleantÖberg, Solveig Margareta Elisabeth som är född 1952 och har titeln Suppleant,