Bostadsrättsföreningen Tuleparken

Stockholms län

Information

I Sundbyberg finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Tuleparken. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Tuleparken i Stockholms län. Sundbyberg är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1992-10-09 så har Bostadsrättsföreningen Tuleparken varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Tuleparken och det finns fler bolag som är det i Sundbyberg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tuleparken så kan man gör det genom att posta ett brev till Tuleg. 48, 172 72, Sundbyberg. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Tuleparken så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Börjesson, Karin Helena som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Johnsson, Karl-Gustaf som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Ulla Kristina som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Owe Axel som är född 1932 och har titeln Suppleant, Holmstedter, Rita Susan som är född 1966 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Tuleparken har 716426-3266 som sitt organisationsnummer.