Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg

Stockholms län

Information

769603-1728 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sundbyberg som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg finns i.

Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg har varit registrerat sedan 1998-06-09 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg är och det finns flera verksamheter i Sundbyberg som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg så kan ni göra det på telefon genom 08-6301600 eller genom brev på följande adress:
Artilleriv., 174 59, Sundbyberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Solskiftet 2 i Sundbyberg och det är Modd, Anna Kristina som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandahl, Mona Dorriet Irene som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Sköld, Robert Elis som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Runesson, Roger Valentin som är född 1940 och har titeln Suppleant, Shah, Asia Fatema som är född 1977 och har titeln Suppleant,