Bostadsrättsföreningen Snickaren 3

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Snickaren 3. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Sundbyberg här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Snickaren 3 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Sundbyberg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Snickaren 3 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769604-0372.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Snickaren 3 på följande adress Fredsg. 14 B, 172 33, Sundbyberg.

Bostadsrättsföreningen Snickaren 3 är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 2005-06-09.

I Bostadsrättsföreningen Snickaren 3 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Jonasson, Maria Anneli som är född 1978 och har titeln Suppleant . Teglund, Christer Bertil som är född 1979 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.