Bostadsrättsföreningen Rosengatan

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Rosengatan. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Sundbyberg här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Rosengatan tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Sundbyberg jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Rosengatan är ej momsregistretat och har organisationsnummer 769607-7960.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Rosengatan på följande adress Källg. 14, 722 11, Västerås.

Bostadsrättsföreningen Rosengatan är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Rosengatan så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Bergman, Malin Erika Charlotta som är född 1972 och har titeln Suppleant . Engstrand Larsson, Annika Helen som är född 1961 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningenshus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.