Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken

Stockholms län

Information

769607-9743 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sundbyberg som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken finns i.

Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken har varit registrerat sedan 2002-01-28 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken är och det finns flera bolag i Sundbyberg som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Trädgårdsg. 7, 172 38, Sundbyberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Stamgårdsparken och det är Allwin, Eric Peter som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Högare, Jan Christer som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Jan Ove som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,