Bostadsrättsföreningen Runan 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Runan 1 är ett av många bolag som finns i Sundbyberg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Runan 1 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Runan 1 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2002-12-17.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Råstensg. 14, 172 70, Sundbyberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Runan 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Sundbyberg arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Runan 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Runan 1. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Runan 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Runan 1 och det är följande personer, Cebbar, Maria Marin som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Kjell Markus som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Karangoudini, Evlabia som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Pärssinen, Per Lars Martin som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Wretman, Anna Birgitta som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Nystrand, Rolf Fredrik som är född 1973 och har titeln Suppleant.Pirttilahti, Harry Jorma Mattias som är född 1969 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Runan 1 är 769609-1318.