Bostadsrättsföreningen Mittpunkten

Stockholms län

Information

769609-1326 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Mittpunkten. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Mittpunkten är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sundbyberg som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Mittpunkten finns i.

Bostadsrättsföreningen Mittpunkten har varit registrerat sedan 2002-12-17 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Mittpunkten så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2005-03-25.

Bostadsrättsföreningen Mittpunkten är och det finns flera bolag i Sundbyberg som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Mittpunkten är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Mittpunkten så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Kavalleriv. 20, 174 58, Sundbyberg

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Mittpunkten och det är Bunescu, Constantin som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Erickson, Edwin Terrill som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Marianne Elisabet som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Kindembe, Beatrice Isampete som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Synnerman, Jan Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödin, Edit Anna Lovisa som är född 1970 och har titeln SuppleantÖholm, Lars Gustav som är född 1967 och har titeln Suppleant,