Bostadsrättsföreningen Sjöboden

Stockholms län

Information

I Sundbyberg finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Sjöboden. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Sjöboden i Stockholms län. Sundbyberg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 2003-09-09 så har Bostadsrättsföreningen Sjöboden varit registrerat och sedan 2004-10-28 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Sjöboden och det finns fler företag som är det i Sundbyberg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sjöboden så kan man gör det genom att posta ett brev till Trädgårdsg. 23, 172 38, Sundbyberg. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Sjöboden så kan ni göra det på 08-7757286.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genonm att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande mot ersättning och utan tidsbegränsing. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Andersson, Johan Mattias som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Brattlöf, Annette Kristina Elisabet som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Flink, Ralf Christian som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Mondroth, May-Kitty som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, de Groot, Bo Henning som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Sara Linda Margaretha som är född 1978 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Sjöboden har 769609-9378 som sitt organisationsnummer.