Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag

Stockholms län

Information

Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sundbyberg. Det är nämligen den kommunen som Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1985-12-17. Men sedan 1993-01-01 så har Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till BERGDALEN 3, 172 79, Sundbyberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-6230965.

Sundbyberg arbetar för att verksamheter som Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall bedriva teknisk rådgivning inom området för byggnadsteknik, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag och det är följande personer, Janing, Hans Anders Emanuel som är född 1947 och har titeln VD, Janing, Hans Anders Emanuel som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lång, Per Anders som är född 1941 och har titeln Suppleant, Kaijser, Johan Richard som är född 1951 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bloms Ingenjörsbyrå i Borlänge Aktiebolag är 556269-1005.