Getryck & Reklam Aktiebolag

Stockholms län

Information

Getryck & Reklam Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sundbyberg som är den kommunen där Getryck & Reklam Aktiebolag finns. I Sundbyberg så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Getryck & Reklam Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Getryck & Reklam Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Getryck & Reklam Aktiebolag har funnits sedan och 1989-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Getryck & Reklam Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Fredsg. 19, 172 33, Sundbyberg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6243020.

Sundbyberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Getryck & Reklam Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Getryck & Reklam Aktiebolag har idag 556364-4508 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Getryck & Reklam Aktiebolag

Bolaget skall bedriva rörelse med bilvård, försäljning av tillbehör och reservdelar samt reparationer av bilar och därmed besläktade områden. Vidare skall bolaget inom databranschen utveckla och marknadsföra systemlösningar och utföra konsult- tjänster samt försälja tryck- och reklammaterial, samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva köp, förvaltning och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, såsom aktier och obligationer, samt bedriva finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet, som avses i lag om bankrörelse och i lag om kreditaktiebolag.

I Getryck & Reklam Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Olsson, Mikael Kristian som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Göran Edvin som är född 1939 och har titeln Suppleant, Olsson, Karin Linnéa Birgitta som är född 1938 och har titeln Suppleant, Andersson, Knut Christer som är född 1962 och har titeln Revisor, Zachrisson Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .