Wåhlin Offset Aktiebolag

Stockholms län

Information

Wåhlin Offset Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sundbyberg. Det är nämligen den kommunen som Wåhlin Offset Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Wåhlin Offset Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1989-09-28.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Wåhlin Offset Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-287412.

Sundbyberg arbetar för att verksamheter som Wåhlin Offset Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Wåhlin Offset Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall vara konsult inom tryckeribranschen samt utföra tryckeriarbeten, äga och förvalta värdepapper samt fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Wåhlin Offset Aktiebolag är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Wåhlin Offset Aktiebolag och det är följande personer, Dahle, Inger Margareta som är född 1957 och har titeln Likvidator, Vestlund, Anders Stefan som är född 1953 och har titeln Revisor, Lindebergs Grant Thornton AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Wåhlin Offset Aktiebolag är 556371-6918.