Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag

Stockholms län

Information

Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sundbyberg som är den kommunen där Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag finns. I Sundbyberg så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Sundbyberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag har idag 556586-1092 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig rörelse.

I Familjen Grönbergs Förvaltnings Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Grönberg, Kjell Helge som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Grönberg, Mona Irene som är född 1951 och har titeln Suppleant, Möller, Bengt Göran Olov som är född 1950 och har titeln Revisor, RevisorCompaniet HFM AB som är född och har titeln Revisor, .