Lensco AB

Stockholms län

Information

Lensco AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sundbyberg som är den kommunen där Lensco AB finns. I Sundbyberg så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Lensco AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Lensco AB har funnits sedan och 2010-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Lensco AB så kan ni göra det genom att skicka er post till ÖSTERÖGATAN 4, 164 40, Kista men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-50388871.

Sundbyberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Lensco AB Privat, ej börsnoterat.

Lensco AB har idag 556644-3460 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Dahlstrand, Sten Magnus Sverkersson -Kayll, Glenn i förening med -Hardy, Roger Vincent är den som för stunden ansvarar för Lensco AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Lensco AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Dahlstrand, Sten Magnus Sverkersson som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Kayll, Glenn som är född och har titeln Extern firmatecknare,Bosatt i land utanför EES, Hardy, Roger Vincent som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Jansson, Olle Karl Olov Herbert som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Nerpin, Erik Kjellsson som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln RevisorWallquist, Cronie Sten Leo som är född 1958 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .