Colvento IT AB

Stockholms län

Information

Colvento IT AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Sundbyberg som är den kommunen där Colvento IT AB finns. I Sundbyberg så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Colvento IT AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Colvento IT AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Colvento IT AB så kan ni göra det genom att skicka er post till HITECH BUILDING 102, 101 52, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 021-4953506.

Sundbyberg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Colvento IT AB Privat, ej börsnoterat.

Colvento IT AB har idag 556743-3494 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. är den som för stunden ansvarar för Colvento IT AB

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-området, samt därmed förenlig verksamhet.

I Colvento IT AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Gunnard, Birger Sven Oskar som är född 1955 och har titeln Likvidator, .